Ekonomiczne i społeczne implikacje pandemii Covid-19 dla rodziny. Wyzwania polityki społecznej

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu rodzina-polityka społeczna, pt. Ekonomiczne i społeczne implikacje pandemii Covid-19 dla rodziny. Wyzwania polityki społecznej, jak zwykle była okazją do wymiany poglądów dotyczących kondycji społeczno-ekonomicznej rodzin.

Podczas dwudniowych obrad była okazja zaprezentować referat, we współautorstwie z prof. UPP dr hab. Aleksandrą Łuczak pt. Zmiany poczucia ubóstwa subiektywnego gospodarstw domowych w kontekście pandemii Covid-19.

Konferencja była zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, przy współudziale Komitetu Nauk Demograficznych Polska Akademia Nauk.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i w budynku