Konferencja

konf

Szanowni Państwo,

w imieniu własnym i pracowników Katedry Ekonomii mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej pt.:

 

BEZPIECZEŃSTWO

Gospodarka – Społeczeństwo – Środowisko

Poznań,  5 listopada 2015 r.

 

Problematyka bezpieczeństwa zyskała w ostatnich latach rosnące  znaczenie na skutek zagrożeń spowodowanych globalizacją oraz kryzysem  finansowym i demograficznym. W związku z tym istnieje potrzeba dyskursu nad nowymi uwarunkowaniami kształtowania bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Mając na uwadze rangę problemu jakim jest współczesne bezpieczeństwo zapraszamy Państwa do udziału w konferencji.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki bezpieczeństwa w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Mamy nadzieję, że konferencja zainicjuje dyskusję nad doniosłymi problemami współczesnej gospodarki, społeczeństwa i środowiska, a także będzie stanowić inspirację dla nowych poszukiwań badawczych.

Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Bezpieczeństwo ekonomiczne

·  bezpieczeństwo: finansowe, handlowe, żywnościowe,

·  rolnictwo zrównoważone,

·  polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa.

2. Bezpieczeństwo  społeczne

·  wykluczenie społeczne i ubóstwo,

·  poziom i jakość życia,

· bezpieczeństwo zatrudnienia,

· bezpieczeństwo demograficzne.

3. Bezpieczeństwo ekologiczne

·  odpowiedzialność społeczna i ekologiczna przedsiębiorstw,

·  systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,

·  instrumenty ochrony środowiska.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji i jednocześnie prosimy o upowszechnienie informacji wśród pracowników.

 

 Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Władysława Łuczka

 

ulotka konferencyjna

zgloszenie

 

Komitet naukowy

Przewodnicząca – Prof. dr hab. Władysława Łuczka

Prof. dr hab. Arnold Bernaciak

Prof. dr hab. Zbigniew Galor

Dr hab. inż. Justyna Górna

Prof. dr hab. Mirosław Grewiński

Prof. dr hab. Michał Jerzak

Prof. dr hab. Wojciech Lis

Prof. dr hab. Walenty Poczta

Dr hab.  Aneta Wysokińska-Senkus

 

Komitet organizacyjny

Dr Małgorzata Dolata

Dr inż. Barbara Hadryjańska

Dr Magdalena Jaworska

Dr Sławomir Kalinowski – sekretarz

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek

Dr Joanna Smoluk-Sikorska

 

Opłaty i informacje organizacyjne

1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 600 zł (w przypadku opłaty wniesionej do 30 czerwca 2015 r.)

2. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego – 690 zł (w przypadku opłaty wniesionej po 1 lipca 2015 r.)

3. Opublikowanie referatu w materiałach konferencyjnych – 400

4. Udział w konferencji bez publikacji – 350

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

 

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:

BZ WBK S.A. 6 Oddział w Poznaniu nr rachunku:
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

(z dopiskiem: subkonto 293.01.615)

 

W ramach wymienionych opłat uczestnicy otrzymają egzemplarz autorski czasopisma naukowego, w którym został opublikowany artykuł oraz komplet materiałów konferencyjnych. Organizatorzy przewidują również poczęstunek kawowy oraz obiad podczas konferencji.

 

Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w ogólnopolskich wysoko punktowanych czasopismach naukowych:

Journal of  Agribusiness and Rural Development (9 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, język polski i język angielski),

Intercathedra (10 punktów, język angielski)

lub recenzowanej monografii naukowej (4 punkty, język polski i język angielski).

 

Szczegółowe informacje dla autorów:

http://www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow

http://www.up.poznan.pl/intercathedra/Instructions_Authors_ENG.htm

 

Zgłoszenia uczestnictwa i referatów drogą elektroniczną:

KE-konferencja@up.poznan.pl

 

Więcej informacji:

www1.up.poznan.pl/konferencjawes

 

Kalendarium

do 1 września 2015 r. – zgłaszanie uczestnictwa

do 30 czerwca 2015 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej (opłata z bonifikatą)

do 1 września 2015 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej (pełna opłata)

do 1 września 2015 r. – zgłaszanie abstraktów

do 1 września 2015 r. – przesyłanie tekstów artykułów

5 listopada 2015 r.  – konferencja naukowa

W związku z procedurami wydawniczymi prosimy o przestrzeganie terminów.

 

Sekretariat

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:

Dr Sławomir Kalinowski 607 99 45 78

Dr Joanna Smoluk-Sikorska, Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek  61 848 7380

KE-konferencja@up.poznan.pl

Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

 

Miejsce konferencji

Kolegium Rungego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 52

60-637 Poznań