konkurs na stanowisko pracownika naukowego: profesora Instytutu w Zakładzie Ekonomii Wsi lub w Zakładzie Integracji Europejskiej

Działając na podstawie przepisu art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1183) oraz na zasadach określonych w regulaminie konkursów na stanowiska pracowników naukowych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (IRWiR PAN), przyjętym przez Radę Naukową IRWiR PAN w dniu 21.11.2016 r.

DYREKTOR INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA PAN

ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego: profesora Instytutu w Zakładzie Ekonomii Wsi lub w Zakładzie Integracji Europejskiej

link