Intercathedra

Szanowni Państwo.

Dzisiaj, na ręce Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, złożyłem rezygnację z pełnionej funkcji redaktora naczelnego Kwartalnika Naukowego INTERDATHEDRA. Przez nieco ponad dwa lata udało nam się wiele zdziałać wraz z redakcją – stworzyć nową stronę, zmienić wygląd czasopisma, zaprosić kilka osób z zagranicy do współpracy – zarówno jako recenzentów, jak i autorów. Niestety nie udało się dokonać najważniejszego – zakwalifikować na listę czasopism w ramach konkursu NCN na wsparcie czasopism naukowych. Mimo względnie wysokiej punktacji, czasopisma ekonomiczne o specjalności rolniczej i wiejskiej praktycznie nie zostały na tę listę zakwalifikowane.

Chciałbym podziękować całej redakcji za włożony trud, a w szczególności mgr Weronice Wydubie za wszelką pomoc, dr hab. Magdzie Kozerze-Kowalskiej za mrówczą pracę, dr Elżbiecie Mikołajczak i dr Katarzynie Mydlarz za indeksowanie artykułów.

Zarówno pierwszy, jak i drugi numer kwartalnika jeszcze został wydany pod moją redakcją, trzeci numer będzie miał już nową redaktor naczelną – dr hab. Magdalenę Kozerę-Kowalską, która jak mam nadzieję przejmie moje obowiązki. Licząc na dalszą współpracę mam nadzieję na dalszy rozwój INTERCATHEDRY.

Niezmiennie zapraszam Państwa do publikowania artykułów.

strona kwartalnika