Ciągły nabór artykułów do Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA

Uprzejmie informujemy, że nabór artykułów do numerów w 2018 roku ma charakter ciągły. Artykuły do numeru 1(34) 2018 będą przyjmowane do końca stycznia. Prosimy o zapoznanie się z nowymi wytycznymi www.intercathedra.pl

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA prezentuje oryginalne prace twórcze, obejmujące przede wszystkim zagadnienia z zakresu ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, gospodarki finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu, rynku nieruchomości rolnych, konsumpcji artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomiki drzewnictwa i leśnictwa.

 

An Scientific Quartely INTERCATHEDRA, founded by the University of Life Sciences in Poznan, publishes original papers on the application of socioeconomic analysis to agri-food sector and rural areas. The journal focuses on supply and demand analysis,economy, food economy, agribusiness, rural areas, regional policy in rural areas, human resources management, rural labor market, social policy in rural areas, financial management in agribusiness enterprises, agricultural real estate market, consumption of agri-food products and economics of wood and forestry.