Granty

Projekty badawcze ministerialne

1. Projekt badawczy NCN nr 2011/01/B/HS5/01034 „Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” – kierownik projektu badawczego, 2011-2013
2. Projekt badawczy MNiSW nr N118 007 32/2784 „Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego” – główny wykonawca, 2007-2008

Projekty badawcze interdyscyplinarne

1. Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym nr 1/088/WI/07/AE „Wykształcenie a poziom życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich Wielkopolski” – główny wykonawca, 2007-2008
2. Interdyscyplinarny projekt badawczy o charakterze międzyuczelnianym nr 2/88/WI/06/AE „Ubóstwo wśród ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego” – główny wykonawca, 2006-2007