Ubóstwo energetyczne – seminarium MCPS

Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem wielowymiarowym. Można je mierzyć na różne sposoby, składa się na nie tak wiele czynników, że trudne jest do jednoznacznego uchwycenia.

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i tekst


Liczba osób dotkniętych ubóstwem energetycznym na Mazowszu waha się od 7,1% do 38,1% całości społeczeństwa – w zależności od przyjętego wskaźnika pomiaru tego rodzaju ubóstwa. Tak wynika z badań przeprowadzonych na potrzeby samorządu województwa Mazowieckie. Wstępna diagnoza została przedstawiona dziś w #MCPS przez zespół dokonujący badań, który prezentował wyniki zespołowi do spraw ubóstwa energetycznego, energetyki prosumenckiej oraz spółdzielni energetycznych, powołanemu przez marszałka Adam Struzik. W spotkaniu udział wzięli również dyrekcja MCPS – Aleksander Kornatowski, Elzbieta Bogucka i Mariusz Budziszewski oraz pracownicy zajmujący się badaniami, a także jako gość – zastępca dyrektora Urząd Statystyczny w Warszawie – Tomasz Zegar.
Badania prowadzone były przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, który tworzyli prof. Sławomir Kalinowski z Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk – IRWiR PAN – kierownik projektu badawczego, prof. Aleksandra Łuczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Dominika Zwęglińska-Gałecka, mgr Beata Paczek, mgr Oskar Szczygieł, mgr Adrianna Wojciechowska
Nie zabrakło pytań i wzajemnych inspiracji do szukania rozwiązań, które pozwolą zmniejszać zjawisko ubóstwa energetycznego. Ostateczna wersja raportu zostanie opublikowana na stronie mcps.com.pl po 20 listopada

#UbóstwoEnergetyczne #Mazowsze #MCPS #badania #IRWIRPAN #PolitykaSpołeczne #PolitykaEkologiczna #ubóstwo #ekologia

Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób, ludzie uczą się i tekst