Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej ze zbiorem testów i zadań

Zachęcam do nabycia podręcznika. Przybliża on podstawowe aspekty ekonomii menedżerskiej. Zawiera najważniejsze pojęcia z tej dziedziny oraz testy i zadania. Może być przydatny w procesie analizy problemów decyzyjnych stojących przed menedżerami w warunkach optymalizacyjnych. Książka jest przeznaczona zarówno dla studentów studiów ekonomicznych, jak i osób chcących zgłębić problematykę optymalizacji decyzji w przedsiębiorstwie. Może również pomóc w lepszym zrozumieniu wiedzy dotyczącej wyborów ekonomicznych przekazywanej na wykładach.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz najważniejszych skrótów

1. Zagadnienia wstępne – problematyka podejmowania decyzji

2. Podstawowe metody i narzędzia analizy mikroekonomicznej wspomagające podejmowanie decyzji menedżerskich

3. Analiza kosztów – maksymalizacja zysków w przedsiębiorstwie

4. Struktury i koncepcje teoretyczne rynku a decyzje optymalizacyjne w przedsiębiorstwie

5. Decyzje produkcyjne i cenowe w przedsiębiorstwie – specjalne praktyki cenowe

6. Decyzje przedsiębiorstw w warunkach niepewności i ryzyka

7. Podstawy teorii gier – strategiczna analiza zysku

Wybrane odpowiedzi

Literatura

zamów