Pakiet deregulacyjny przyjęty przez Sejm

czwartek, 23 czerwca 2016

Trzy miesiące po rozpoczęciu konsultacji ustawa deregulacyjna została przyjęta przez Sejm RP. Jej założenia wejdą w życie od nowego roku akademickiego. To pierwszy etap reformy polskiego systemu szkolnictwa wyższego przed stworzeniem Ustawy 2.0.

Prace nad pakietem deregulacyjnym rozpoczęły w marcu internetowe konsultacje ze środowiskiem naukowym. Obecnie propozycje resortu zostały zaaprobowane przez Sejm i będą niebawem przedmiotem obrad Senatu.

Ustawa deregulacyjna wejdzie w życie od nowego roku akademickiego. Nowelizacja wyeliminuje m.in. limity przyjęć na drugi kierunek studiów oraz obowiązkowe konkursy na stanowiska dla pracowników, którzy właśnie zdobyli nowy stopień naukowy.

Istotną zmianą jest również poprawa sytuacji doktorantów. Na stypendia, które pozwolą im na prowadzenie działalności naukowej bez konieczności podejmowania pracy, będzie mogła liczyć co najmniej połowa przyjętych na rok.

Ustawa deregulacyjna to dokument naprawczy, który rozwiązuje problemy powstałe w wyniku wielokrotnej nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Tekst został opracowany na podstawie postulatów środowiska akademickiego.

Przebieg procesu legislacyjnego na stronach Sejmu RP.