KONFERENCJA „STO LAT ROZWOJU POLSKIEJ WSI. INTERDYSCYPLINARNY DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY” – relacja na stronie Witryny Wiejskiej

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, odbyła się w Warszawie w dniach 10-11 października 2019 roku.

Konferencja „Sto lat rozwoju polskiej wsi. Interdyscyplinarny dialog międzypokoleniowy” jest zwieńczeniem interdyscyplinarnego projektu badawczego realizowanego przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, którego tematem był rozwój polskiej wsi w stuleciu 1918-2018.

W ramach wyżej wymienionego projektu opublikowana została obszerna monografia: Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi. Tom 1 i 2. IRWiR PAN, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019 (ISBN 978-83-7383-998-4). Publikacje wydane w ramach projektu „Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi” zainteresowany czytelnik znajdzie na stronie http://www.irwirpan.waw.pl/609/konferencja/publikacje

Rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości okazała się impulsem do podjęcia wyzwania, jakim było opracowanie wielostronnego obrazu przekształceń zachodzących na obszarach wiejskich, mających miejsce w tak długim okresie. Podjął je interdyscyplinarny zespół naukowców, zajmujących się od dziesięcioleci zagadnieniami stanowiącymi przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, antropologii kulturowej, zagospodarowania przestrzennego, edukacji itd. Wspomniana wyżej monografia jest efektem środowiskowej dyskusji i współpracy. Założyliśmy bowiem, że wszechstronne rozpoznanie stuletniej dynamiki przemian wsi jest możliwe tylko przy zaangażowaniu różnych dyscyplin nauk społecznych i późniejszej konfrontacji rezultatów ich analiz. Ten swoisty dialog interdyscyplinarny stanowi istotny wkład metodologiczny projektu.

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania filmowej relacji z konferencji.

 

cały film na stronie Witryny Wiejskiej