Category Archives: Warto przeczytać

1 września – pamiętajmy!

Dzisiaj jest rocznica bardzo ważnego dnia – wybuchu II wojny światowej. Dnia, który nigdy nie powinien się wydarzyć, a jednak powtarza się co jakiś czas, na mniejszą skalę, lecz ciągle...
Czytaj

Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2019 r

Rok 2019 przyniósł poprawę sytuacji materialnej gospodarstw domowych w Polsce, co znalazło odzwieciedlenie w niewielkim spadku zasięgu ubóstwa ekonomicznego, w tym ubóstwa skrajnego (z ok. 5% w 2018 r. do...
Czytaj

Fundacja RURall

Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) powstała, aby wspierać rozwój i promocję badań społecznych na rzecz obszarów wiejskich i miejskich. Jej fundatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii...
Czytaj