Category Archives: Ciekawe linki

How satisfied are people with their lives?

Positive trend in subjective well-being “Overall, how satisfied are you with your life these days?” people across the European Union (EU) were asked. Life satisfaction represents how a respondent evaluates...
Czytaj

Dorobek życia przekazany na rzecz nauki

O tym, jak ważna może być polska nauka dla ludzi zupełnie z nią niezwiązanych, świadczy anonimowy dar pary stulatków dla fundacji wspierającej młodych naukowców. Małżeństwo przekazało na ten cel dorobek...
Czytaj

Kapitał ludzki w Polsce w latach 2014-2018

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników dotyczących takich obszarów jak:...
Czytaj

Doświadczenia ubóstwa i wykluczenia

ze wstępu książki pod redakcją R. Szarfenberga, P. Brody-Wysockiego, K. Płowiec: Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu został powołany 1 lutego 2007 roku. Komitet jest niezarejestrowaną platformą współpracy i działa...
Czytaj

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2019

W publikacji zaprezentowano wskaźniki służące do oceny stanu zielonej gospodarki w Polsce. Zostały one ujęte w czterech podstawowych obszarach tematycznych, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej jakości życia ludności...
Czytaj