Prof. Józef Orczyk – 80 lat!

Dzisiaj Prof. Józef Orczyk kończy 80 lat. Z tej okazji chciałbym życzyć dalszej owocnej pracy. Zamiast laurki chciałbym przypomnieć kilka artykułów prof. Orczyka z ostatnich lat, które warto sobie przypomnieć.

  • Regionalne różnice w polityce społecznej II Rzeczypospolitej, Polityka Społeczna nr 10/2018, Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2018, s. 34-39.
  • Indywidualizacja i elastyczność. Nowa cywilizacja pracy?, Polityka Społeczna. Przemiany pracy i polityki społecznej w perspektywie ekonomicznej, nr 8/2017, Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2017, s.3-9.
  • Polityka społeczna w epoce przemian – nowe wyzwania, W: Polityka społeczna nr 9/2015, s. 1-4.
  • Znaczenie pracy i kwalifikacji we współczesnym świecie, W: Kryzys jakości życia. Zagrożenia globalne barierami rozwoju, red. Z. Strzelecki, E. Kryńska, J. Witkowski, Polska Akademia Nauk, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2014, s. 137-149.
  • Ekonomia społeczna a polityka społeczna. W: Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Wydawnictwo Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, s. 177-192.

Prof. Józef Orczyk to niezwykłej klasy nauczyciel, recenzent mojego doktoratu oraz książki habilitacyjnej. Profesora miałem niezwykłą okazję poznać osobiście w 2001 roku, gdy startował w okręgu konińskim do Senatu, chociaż podejrzewam, że mógł wówczas nie zwrócić na mnie uwagi. Później w drugim podejściu, w 2006 roku mieliśmy okazję na ponowne spotkanie podczas przewodu doktorskiego. Zadzwonił wówczas, by pochwalić moją pracę. Dla młodego naukowca, wchodzącego w meandry pracy akademickiej było to niezwykle ważne. Wielokrotnie ze sobą współpracowaliśmy, a z każdego spotkania wynosiłem niezwykły zasób wiedzy. Zawsze otwarty na rozmowę, zawsze skłonny poradzić, co warto zrobić, co zbadać.

Panie Profesorze, dziękuję za dotychczasowe lata, licząc na dalszą współpracę i rozmowy! Sto lat!