Chciałbym złożyć serdeczne gratulacje wszystkim członkom nowego zarządu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej – prezesowi Mirkowi Grewińskiemu, wiceprezes Joannie Szczepaniak-Sienniak, prof. Wiesławowi Koczurowi, prof. Jerzemu Krzyszkowskiemu, Beacie Samoraj-Charitonow, Majce Gagackiej, Dorocie...
Czytaj