Zachęcam do poczytania o sytuacji ludności z dawnych PGRach, a w nim moje wypowiedzi (nieautoryzowane). Premier obiecuje „naprawienie krzywd”, jakie III RP wyrządziła pracownikom pegeerów. Każda uprawniona gmina mogłaby dostać...
Czytaj