Jarema Piekutowski: Ostatnie dane wskazują, że wynagrodzenia rosną w ostatnich latach szybciej na wsi niż w mieście. Jednak stereotyp jest taki, że na wsi żyje się gorzej, biedniej. Czy rzeczywiście...
Czytaj