Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk (Partner KSOW) realizuje operację pt. Pogłębione badanie smart villages w Polsce – wybrane przykłady, w ramach naboru 4/2020 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich....
Czytaj