Fundacja Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research) powstała, aby wspierać rozwój i promocję badań społecznych na rzecz obszarów wiejskich i miejskich. Jej fundatorem jest Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii...
Czytaj