Informacje o zatrudnieniu: Osoba wyłoniona w drodze konkursu będzie zatrudniona na czas określony, na okres jednego roku, w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pozytywnej oceny pracy kandydata przewiduje się...
Czytaj