Wieś i Rolnictwo 2 (179)/2018 ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir022018/14 Andrzej Rosner Monika Stanny Rozważania o pojęciu i procesie dezagraryzacji polskiej wsi Streszczenie: Doświadczenia zebrane w trakcie prezentacji wyników projektu „Monitoring...
Czytaj