Wieś i Rolnictwo 2 (179)/2018 ISSN 0137-1673 doi: 10.7366/wir022018/03 Aneta Dacko Mariusz Dacko Studia nad rozwojem obszarów wiejskich – od paradygmatu wzrostu do rezyliencji Streszczenie: Koncepcje rozwoju obszarów wiejskich podlegały w...
Czytaj