Forum Politycznym Wysokiego Szczebla 2018 pod hasłem „Transformacja w kierunku zrównoważonych i odpornych społeczeństw” – link do strony i całości opracowania W dniach 9 -18 lipca 2018 r., w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, ponad tysiąc...
Czytaj