Zachęcam do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Lidii Jabłońskiej-Porzuczek, przy moim współautorstwie. – czytaj całość na stronach Folia Oeconomica – Acta Universitatis Lodziensis. Abstract: People with disabilities belong to a social group at risk...
Czytaj