Archiwum: 9 kwietnia 2018

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi

Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi   Projekt zainicjowany w 2015 roku w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN otrzymał dofinansowanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach...
Czytaj

Miesięczny dochód rozporządzalny

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2017 r. Na podstawie art. 6k ust. 5...
Czytaj