Archiwum: Lipiec 2016

Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w podregionach

Streszczenie. Współczesne modele wzrostu, obok tradycyjnych zmiennych reprezentujących pracę i kapitał, uwzględniają także indykatory kapitału ludzkiego. Dysproporcje przestrzenne rozwoju podregionów w Polsce skłaniają do podejmowania prób określenia głównych czynników obserwowanych...
Czytaj

Teoria wolności i prawa według Bruno Leoniego

„Rządy prawa, w klasycznym sensie tego terminu, nie mogą istnieć bez realnego zagwarantowania pewności prawa.” Tę uniwersalną teorię sprzed ponad pół wieku bez wątpienia można zastosować współcześnie. Pomimo upływu czasu...
Czytaj

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2015 roku

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób...
Czytaj

Jak stworzyć Dolinę Krzemową w Polsce?

Opublikowane na stronach FOR w dniu 11 lipca 2016 Tłumaczenie wystąpienia Johna Chisholma z konferencji Free Market Road Show 2016 w Warszawie. Tłumaczył Marek Uliński. Przez ostatnie 38 lat żyłem...
Czytaj

Konsultacje w okresie wakacji

Konsultacje w okresie wakacji (tj. 18.07.-31.08.), zostają zawieszone. Proszę kontaktować się wyłącznie mailowo....
Czytaj