Archiwum: Grudzień 2015

Powstanie wielkopolskie

Powstanie 1794. Wybuchło w sierpniu w czasie insurekcji kościuszkowskiej; objęło ziemie II, a następnie I zaboru pruskiego; duże znaczenie miało opanowanie przez powstańców Włocławka (22 VIII) i zniszczenie transportu amunicji przeznaczonego dla armii pruskiej...
Czytaj

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 2016

Pracownikom odchodzącym z pracy, którzy nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jego wysokość obliczana jest każdego roku odrębnie. Ile wyniesie w 2016 roku? Zasadniczo urlop wypoczynkowy powinien być...
Czytaj

Raport Państwo i my

Państwo i my Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej To tytuł kolejnego raportu ekspertów pod kierunkiem prof. Jerzego Hausnera. W opracowaniu wskazane zostały najważniejsze wymiary funkcjonowania państwa, które wymagają naprawy. Jakie są...
Czytaj

Jakość życia w Polsce. Edycja 2015

Zestaw podstawowych wskaźników umożliwiających ocenę ważnych obszarów jakości życia. Wskaźniki te dotyczą zarówno obiektywnych warunków życia, jak również odczuwanej przez poszczególne osoby subiektywnej jakości życia. W opracowaniu prezentowane są najbardziej...
Czytaj

Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2015

Diagnoza Społeczna jest próbą uzupełnienia diagnozy opartej na wskaźnikach instytucjonalnych o kompleksowe dane na temat gospodarstw domowych oraz postaw, stanu ducha i zachowań osób tworzących te gospodarstwa; jest diagnozą warunków...
Czytaj