Archiwum: Luty 2014

Żyd, pedał, neoliberał

Artykuł Tomasza Kasprowicza w Liberte! Faktycznie poziom życia Amerykanów uległ stagnacji z powodu przenoszenia produkcji do Azji. Jednocześnie dzięki temu miliony mieszkańców Dalekiego Wschodu awansowało z poziomu obrzeży śmierci głodowej...
Czytaj

Magazyn AntiPOVERTY

Magazyn AntiPovety. Warto poczytać o problemie z pozycji innych niż liberalne....
Czytaj

Złoto x 4

Złoto Kamila Stocha, a później Justyny Kowalczyk, Zbigniewa Bródki i ponownie Kamila Stocha, daje wiele do myślenia. Pierwsza i zasadnicza myśl, to uprzytomnienie sobie, że jeśli bardzo się chce i...
Czytaj

Wpisy do indeksów

Wpisy do indeksów będą się odbywać według następującego harmonogramu: 13 lutego godz. 10.00-10.45 – SUM – EKONOMIA MENEDŻERSKA 13 lutego godz. 10.45-11.15 – Towaroznawstwo – MIKROEKONOMIA 13 lutego godz. 11.15-11.45...
Czytaj

Warunki życia rodzin w Polsce

Nowa publikacja GUS dotycząca warunków życia rodzin w Polsce w tym: liczba i struktura rodzin wg wielkości, miejsca zamieszkania, cech demograficzno-społecznych (rodziny wielodzietne, z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, korzystające z pomocy...
Czytaj